İHRACAT GÜMRÜKLEMESİ


» İthalat öncesi mevzuat ve maliyet analizlerinin yapılması
» İthalat işlemlerinde entegrasyon
» Dış ticaret mevzuatı eğitimi verilmesi

İTHALAT GÜMRÜKLEMESİ


Bakanlık ve resmi kuruluşlardan izin belgelerinin alınması veya danışmanlık yapılması

TRANSİT İŞLEMLERİ


Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, Karar ve bu Yönetmelikle Müsteşarlığa tanınan yetkilere dayanı...

Web tasarım: PROMEGAWEB